torsdag den 11. marts 2010

Natursutten udsat for fejl og forkerte analyser

I Søndagsavisen den 5. marts 2010 og på sondagsavisen.dk den 5. - 10. marts 2010, blev der bragt artikler, som gav anledning til grundløs og forfejlet kritik af Natursutten. Artiklerne påstod et stort antal phthalater i Natursutten, og dømte den som testtaber blandt flere andre sutter på markedet. En reanalyse af samme sut, samt flere andre analyser, har efterfølgende frikendt Natursutten.
Der er ikke phthalater eller andre former for skadelig kemi i Natursutten!
Natursutten er baseret på naturgummi, der ikke har behov for blødgørere.
Havde Søndagsavisens artikel ikke været skrevet på fejlagtige oplysninger, ville Natursutten være testens vinder.
Natursutten er nu af både Søndagsavisen og avisens analyseinstitut Eurofins renset for enhver mistanke om phthalater. Dette er nu bekræftet med tilbundsgående analyser, som i fire uafhængige test, begået af hhv. Bureau Veritas i Tyskland og Eurofins i Danmark, frikender Natursutten.

Ecobaby kan på baggrund af ovenstående, samvittighedsfuldt hermed annullere tilbagekaldelsen af batch 9078.